Valitse sinulle ja organisaatiollesi parhaiten sopiva ratkaisu.

Ilmaisversio

Tee kyselymme kartoittaaksesi omaa luovuuttasi ja saadaksesi ilmaisen, yksilöllisen raportin luovasta suorituskyvystäsi.

Sisältää
Hinta

Ilmainen

Siirry kyselyyn
* Hinnoittelu perustuu organisaation kokoon
Ammattilaisversio

Organisaatioille, joilla on resursseja ja osaamista ottaa työkalu suoraan käyttöön.

Sisältää
 • Vuoden käyttöoikeuden Luovan työelämän työkaluun
 • Rajattoman pääsyn tutkimukseen perustuviin yksilö- ja organisaatiotason kyselyihin 
 • Pääsyn koulutusvideoihin
 • Automatisoidun, datalähtöisen analyysin ja suositukset yksilöllisen luovuuden kehittämiseen
 • Teknisen tuen ja asiakaspalvelun (jopa 30 minuuttia kvartaalissa) Mahdollisuuden ostaa lisäpalveluita tarvittaessa
Hinta

Kertaluontoinen vuosimaksu*

Valitse nähdäksesi hinta
* Hinnoittelu perustuu organisaation kokoon
Räätälöity versio

Tarjoamme yksilöllisen ratkaisun ja käytännönläheisen toteutuksen haluaville organisaatioille kokonaisuuden, joka sisältää kaiken tarvittavan.

Sisältää
 • Käyttöoikeuden Luovan työelämän työkaluun
 • Rajattoman käyttöoikeuden tutkimukseen perustuviin yksilö- ja organisaatiotason kyselyihin 
 • Räätälöidyt käyttöönotto- ja valmennustapaamiset
 • Data-analyysin ja suositukset sisältäen kehityssuunnitelman harjoitteineen yksilöiden ja organisaation luovuuden kehittämiseen
 • Henkilökohtaisen tuen tarvittaessa
 • Teknisen tuen ja asiakaspalvelun tarvittaessa
Hinta

Lisenssimaksu*

Valitse nähdäksesi hinta
* Hinnoittelu perustuu organisaation kokoon

Ominaisuudet

Yksilötaso

Ilmainen

Ammattilaisversio

Räätälöity

Yksilöllinen luovan suorituskyvyn kysely

Yksilöllinen luovan suorituskyvyn raportti

Yksilölliset suositukset

Organisaatiotaso

Ilmainen

Ammattilaisversio

Räätälöity

Luovan organisaatiokulttuurin kysely

Luovan organisaatiokulttuurin raportti

Organisaatiotason suositukset

Käyttöönotto

Ilmainen

Ammattilaisversio

Räätälöity

Ylläpidon käyttöönotto

Mallit sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Verkkovalmennus

Lisäpalvelut

Ilmainen

Ammattilaisversio

Räätälöity

Henkilökohtaiset valmennustapaamiset

Lisäpalvelu

Henkilökohtaiset työpajat data-analyysin tueksi

Lisäpalvelu

Henkilökohtainen tekninen tuki

Lisäpalvelu

Tukikeskus – puhelin ja sähköposti

Lisäpalvelu

Räätälöity organisaatiotason raportti

Lisäpalvelu

Luovan työelämän työkalu

Tarjoamme tutkimukseen perustuvan, datalähtöisen työkalun organisaatiosi luovuuden tunnistamiseen ja hydöyntämiseen. Se sisältää seuraavat osa-alueet:

Yksilötaso

Yksilökysely

Luovuus on kriittinen työelämätaito, jota voit kartoittaa ja kehittää työkalumme avulla. Yksilötason kysely perustuu tieteellisiin tutkimuksiin ja mittaa luovuutta viidellä osa-alueella – luovassa identiteetissä, uteliaisuudessa, draivissa, oivaltavuudessa ja itsevarmuudessa. Jokainen osa-alue pisteytetään potentiaalin ja häiriötekijöiden osalta. Vastaaja saa arvioinnin kaikista osa-alueista sekä luovasta suorituskyvystä kokonaisuudessaan.

Kyselyn tekeminen on hauskaa ja vie noin 10–15 minuuttia.

Yksilöraportti

Kyselyn perusteella vastaajat saavat luottamuksellisen ja henkilökohtaisen raportin luovasta suorituskyvystään eri osa-alueilla. Raportti sisältää hyödyllisiä näkemyksiä ja ehdotuksia, joilla vastaaja voi kehittää luovuutta työssään. Vastaajat voivat myös vertailla omaa tulostaan samaa alaa tai työkokemusta edustavien vastaajien tuloksiin.

Henkilökohtainen kehityssuunnitelma

Yksilöllisten tulosten pohjalta jokainen työntekijä saa henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, joka kannustaa luovan suorituskyvyn kehittämiseen helppojen ja hauskojen harjoitteiden avulla. Kaikki osa-alueen harjoitteet suoritettuaan vastaaja ohjataan uusintakyselyyn, mikä tekee edistymisestä näkyvää ja ymmärrettävää.

Organisaatiotaso

Organisaatiokysely

Oikein kehitettynä ja johdettuna luovuudella on kriittinen rooli liiketoiminnan kasvattamisessa, sillä se mahdollistaa innovaatiot, ongelmanratkaisun, mukautumisen sekä työntekijä- ja asiakastyytyväisyyden.

Organisaatiotason kysely arvioi, kuinka tehokkaasti organisaatiokulttuuri mahdollistaa ja hyödyntää ihmisten luovuutta. Kysely perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja on kehitetty yhdessä Aalto-yliopiston johtavien professorien kanssa. Kysely kartoittaa luovaa organisaatiokulttuuria viidellä alueella: johtajuudessa, ilmapiirissä, organisoitumisessa, vuorovaikutuksessa ja luovassa toteutuksessa. Organisaatio saa arvioinnin kaikista osa-alueista sekä luovasta organisaatiokulttuurista kokonaisuudessaan.

Kyselyn täyttäminen on hauskaa ja vie noin 15–20 minuuttia.

Organisaatioraportti

Kyselyyn vastanneet organisaatiot saavat yksityiskohtaisen raportin kaikista viidestä luovan organisaatiokulttuurin osa-alueesta. Raportti perustuu kaikkien kyselyyn osallistuneiden työntekijöiden vastauksiin ja tarjoaa hyödyllisiä näkemyksiä ja ehdotuksia, joilla organisaatio voi kehittää luovuuttaan. Vastaajat voivat myös vertailla omaa tulostaan samaa alaa, henkilöstömäärää tai perustamisajankohtaa edustavien organisaatioiden tuloksiin.

Organisaatiotason raportin lisäksi kyselyllä voidaan kartoittaa myös yksittäisten tiimien sisäistä ja välistä luovuutta.

Luovan organisaatiokulttuurin kehityssuunnitelma

Kyselytulosten pohjalta organisaatio voi kehittää luovaa organisaatiokulttuuriaan helppojen ja hauskojen harjoitteiden avulla. Osa-aluekohtaiset harjoitteet perustuvat organisaatiokohtaisiin tuloksiin sekä kyselyssä esiintulleisiin kehitystarpeisiin. Kaikki osa-alueen harjoitteet suoritettuaan vastaaja ohjataan uusintakyselyyn, mikä tekee edistymisestä näkyvää ja konkreettista – koko organisaatiolle.