Luovuudella hyvinvointia ja kilpailukykyä koko Suomeen

Luova työelämä 2030 -hanke on sukellus suomalaisten luovuuteen, sen voimavaroihin ja niiden vahvistamiseen. Hankkeen tavoitteena on tukea niin yksilöitä kuin yhteisöjä luovuuden kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Hallitusohjelman alaiseen TYÖ2030-ohjelmaan kuuluvaa hanketta johtaa MARK Suomen Markkinointiliitto ry. Yellow Method toimii hankkeessa luovuuden asiantuntijana. Muita kumppaneita ovat muun muassa Marketing Finland, Teknologiateollisuus ja Aalto-yliopisto.

Lisätietoja MARKKINOINTILIITON tiedotteesta

Kansallinen kysely paljastaa luovuuden nykytilan 
Keväällä 2022 käynnistynyt hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä perehdytään yksilötason luovuuteen Yellow Methodin toteuttaman kyselytutkimuksen avulla. Kysely tarjoaa vastaajille yksilökohtaista tietoa luovasta suorituskyvystä, sen potentiaalista ja häiriötekijöistä.

Vastaa kyselyyn!

Raportti suomalaisten luovasta suorituskyvystä

Tämä raportti sisältää Luova Työelämä 2030 -toimialahankkeen aikana tehdyn kyselytutkimuksen tulokset ja johtopäätökset suomalaisten luovasta suorituskyvystä. Raportti perustuu 3 005 vastaukseen. Kyselyn mukaan luovan suorituskyvyn taso vaihtelee suuresti eri toimialojen, ikäryhmien ja koulutusasteiden välillä. Suomalaisten luovuutta uhkaa itsevarmuuden puute, kun taas suurin potentiaali on oivaltavuudessamme. 

Lataa raportti luovuuden nykytilasta

ORGANISAATIOT LUOVUUSMATKALLA
Syksyllä 2022 käynnistyvä toinen vaihe keskittyy organisaatiotason luovuuden tutkimiseen. Tulosten pohjalta Yellow Method auttaa organisaatioita tunnistamaan luovuutensa ja kehittämään sitä tukevia toiminta- ja johtamismalleja. Hanketta johtaa MARK Suomen Markkinointiliitto ry ja sen fasilitoinnista vastaa Yellow Method. Työssä on mukana noin 20 suomalaisorganisaatiota eri aloilta.

Hankekumppanit