Luova työelämä 2030 -hanke on sukellus suomalaisten luovuuteen, sen voimavaroihin ja niiden vahvistamiseen. Hankkeen tavoitteena on tukea niin yksilöitä kuin yhteisöjä luovuuden kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Hallitusohjelman alaiseen TYÖ2030-ohjelmaan kuuluvaa hanketta johtaa MARK Suomen Markkinointiliitto ry. Yellow Method toimii hankkeessa luovuuden asiantuntijana.

Lisätietoja MARKKINOINTILIITON tiedotteesta

Kehitä omaa ja organisaatiosi luovuutta!

Kaikille avoin ja maksuton Luovan työelämän työkalu auttaa sinua sujuvoittamaan työn arkea ja yhteistyötä sekä luomaan tilaa uusille innovaatioille. Luovan työelämän valmennus auttaa sinua ottamaan käyttöösi työkalun, jonka jälkeen kaikille avoimen digitaalisen työkalun kyselyt ja innostavat tehtävät tarjoavat virikkeitä yksilö- ja organisaatiotason luovuuden kehittämiseen.

Tutustu Luovan työelämän työkaluun

Organisaatiokulttuurilla valtava vaikutus luovuuteen

Syksyllä 2022 toteuttamamme tutkimuksen mukaan suomalaisorganisaatioiden suurin vahvuus on ilmapiirissä ja itseohjautuvuudessa, kun taas merkittävin häiriötekijä on luovuuteen resursoidun ajan ja varojen puute. Tutkimukseen osallistui 16 organisaatiota ja yli 600 työntekijää eri toimialoilta.

Lue ja lataa tutkimusraportti

Suomalaisten luovuus on oivaltavuutta

Kartoitimme yksilöiden luovaa suorituskykyä kyselyllä, johon vastasi kesällä 2022 yli 3 000 suomalaista. Tutkimuksemme mukaan luovan suorituskyvyn taso vaihtelee suuresti eri toimialojen, ikäryhmien ja koulutusasteiden välillä. Suomalaisten luovuutta uhkaa itsevarmuuden puute, kun taas suurin potentiaali on oivaltavuudessamme.

Sukella suomalaisten luovuuteen

Tutustu omaan luovuuteesi!

Osana Luova työelämä 2030 -hanketta toteuttamamme kyselytutkimus auttaa kartoittamaan luovaa suorituskykyäsi sekä sen potentiaalia ja häiriötekijöitä. Kaikille avoin kysely tarjoaa paitsi tietoa luovuuden nykytilasta myös vinkkejä luovuuden vahvistamiseen.

Vastaa kyselyyn!

Hankekumppanit

Hankekumppanit