Tutkimukseen perustuva. Dataa hyödyntävä. Tuloksiin tähtäävä.

Luovuus on kyky, jota voidaan hyödyntää kilpailukyvyn kehittämiseen, yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Luovuuden avulla tuotamme innovaatioita, löydämme parempia tapoja toimia ja koemme merkityksellisyyttä.

Luovuutta syntyy yksilöissä, tiimeissä ja organisaatioissa. Luova suorituskyky ei kuitenkaan kasva itsestään: se vaatii harjoittelua ja huolenpitoa, resursseja ja rakenteita. Sijoitus luovuuteen on sijoitus tulevaisuuden innovaatioihin.

Metodimme

Työskenneltyämme psykologien ja tutkijoiden kanssa olemme kehittäneet tieteeseen perustuvan menetelmän, joka yhdistää vuosien tutkimuksen ja johtamiskokemuksen.

Metodimme perustuu innovatiiviseen, datalähtöiseen työkaluun, jonka avulla analysoit, optimoit, johdat ja mittaat organisaatiosi luovuutta muiden liiketoiminnan osa-alueiden tavoin.

Tarkastelemme luovuutta yksilön, tiimin ja organisaation tasolla. Näiden analyysien perusteella ehdotamme toimenpiteitä, joilla voit kehittää ja johtaa organisaatiosi luovuutta.

LUOVUUS STRATEGISENA KILPAILUETUNA

Luovuus ei ole itseisarvo vaan keino saavuttaa organisaation tavoitteet. Oikein kehitettynä ja johdettuna luovuudella on kriittinen rooli liiketoiminnan kasvattamisessa, sillä se mahdollistaa innovaatiot, ongelmanratkaisun, mukautumisen sekä työntekijä- ja asiakastyytyväisyyden.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!