Kehittämällä luovuutta vahvistat organisaatiosi kilpailukykyä

Luovuus on kyvykkyys, jolla luodaan kilpailukykyä yrityksille ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja hyvinvointia yksilöille. Luovuuden avulla tuotamme innovaatioita, löydämme parempia tapoja toimia ja toteutamme itseämme.  

Luovuus syntyy yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden tasolla. Luova suorituskyky ei kuitenkaan kasva itsestään vaan vaatii harjoitusta ja huolenpitoa sekä resursseja ja raameja. Satsaus luovuuteen on investointi innovaatioihin. 

Metodimme 
Olemme kehittäneet yhteistyössä psykologien ja tutkijoiden kanssa tieteeseen perustuvan metodin, joka yhdistää vuosien tutkimuksen ja käytännön johtamiskokemuksen. 

Menetelmämme koostuu organisaation luovuuden analysoinnista kolmella tasolla. Analyysin pohjalta teemme toimenpide-ehdotuksen luovuuden kehittämisestä ja johtamisesta. Yhteistyö voi jatkua johdon ja tiimien konsultointina organisaation muutosmatkalla. 

Yksilön luovan suorituskyvyn elementit
Luova suorituskyky tarkoittaa yksilön kykyä hyödyntää luovuuttaan. Luova suorituskyky koostuu viidestä elementistä – identiteetistä, draivista, uteliaisuudesta, oivaltavuudesta ja itsevarmuudesta. Luova identiteetti on yksilön luovan asenteen ja toiminnan kulmakivi, joka ohjaa hakeutumaan luovan ongelmanratkaisun pariin.

Draivi viittaa motivaatioon ja eteenpäin vievään ajattelutapaan. Uteliaisuus on halua löytää uusia tai epätavallisia asioita. Oivaltavuus liittyy sisäiseen luovaan ajatusprosessiimme ja siihen, miten sitä käytämme. Itsevarmuus kuvastaa uskoa itseemme – rohkeutta, jota tarvitaan toimimiseen ja eteenpäin menemiseen. 

Luovuus strategiseksi kilpailutekijäksi
Luovuus ei ole itseisarvo vaan keino saavuttaa organisaation tavoitteet. Organisaatioissa luovuuden tulisikin kytkeytyä liiketoiminnan ja organisaatiokulttuurin kannalta relevanttien ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Oikein johdettuna luovuus on kilpailukyvyn, hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden lähde. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!