Case Telia: Teknologia, tehokkuus ja luovuus kulkevat käsi kädessä

17.11.22

Luova Työelämä 2030 -hankkeessa mukana oleva Telia halusi kartoittaa luovaa suorituskykyään ja kehittää luovaa toimintakulttuuriaan. Kyselytulokset niin yksilö- kuin tiimitason luovuudesta vauhdittivat keskustelua ja tekivät luovuudesta ensimmäistä kertaa mitattavaa.

Telia Finland Oyj on yksi lähes kahdestakymmenestä suomalaisorganisaatiosta, jotka lähtivät mukaan MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n johtamaan ja Yellow Methodin toteuttamaan Luova Työelämä 2030 -hankkeeseen. Luovuus ei ole Telialle uusi juttu, vaan se on ollut enenevässä määrin esillä sekä kahvihuonekeskusteluissa että kehitysprojekteissa.

– Meille luovuus tarkoittaa taitoa yhdistellä asioita uudella tavalla. Olemmekin alkaneet ymmärtämään sen merkityksen ennen kaikkea kilpailuetuna ja kasvun mahdollistajana, kertoo Telian Head of Creatives and Content Minni Ruhtinas.

Telialta mukana Luova Työelämä 2030 -hankkeessa on Online, Marketing & Analytics -yksikön Online-tiimi. He ovat mukana vuoden 2022 loppuun kestävässä toisessa vaiheessa, jossa kartoitetaan ja kehitetään tiimitason luovuutta. Mukanaolon myötä tiimissä on käyty keskustelua siitä, mitä luovuus merkitsee niin yritykselle kuin yksilöille.

– Meille tärkeintä on ollut oivalluttaa ihmisiä siitä, mitä kaikkea luovuus on. Yksilötason tulokset ja syyskuinen webinaari olivat tässä hyviä keskustelun avauksia. Ei ole kysymys siitä, kuka on luova ja kuka ei, vaan millä tavoin kukakin on luova. On ollut hienoa havaita, kuinka ihmiset ovat kokeneet ahaa-elämyksiä oman luovuutensa tunnistettuaan. 

Luova ongelmanratkaisu lisää tehokkuutta

Luovuus luo kilpailukykyä tuottamalla innovaatioita liiketoimintaan sekä tehostamalla toimintaa. Samalla se myös lisää henkilöstön hyvinvointia ja merkityksellisyyden kokemusta. Nämä mahdollisuudet tunnistetaan myös Telialla. 

– Liian usein luullaan, että tuloksellisuus ja luovuus sulkevat toisensa pois. Näinhän asia ei suinkaan ole, sillä luova ongelmanratkaisu lisää myös toiminnan tehokkuutta. Siksi myös sen toteutumista on tärkeä seurata.

Yellow Methodin kehittämä kysely ja luovan suorituskyvyn raportti tekevät näkyväksi yksilö- ja tiimitason luovuuden nykytilan ja kehitysmahdollisuudet. elian Online-yksikössä työntekijät kokevat tuloksien mukaan itsensä luoviksi ja motivaationsa korkeaksi. Ruhtinaan mukaan tulos on hyvin mielenkiintoinen ja kannustava.

– Aiemmin olimme ulkoistaneet leijonan osan luovasta ajattelusta ja ratkaisuista talon ulkopuolelle. Nyt olemme kehittäneet luovaa suorituskykyä ennen kaikkea talon sisällä. Seuraavaksi olisi mukava kertoa luovuudesta ja luovuusajattelusta koko organisaatiolle.

Luovuus kasvaa vain kehittämällä

Luovuus lähtee aina yksilöstä mutta tarvitsee toteutuakseen yhteisön tukea. Johdolla ja esihenkilöillä onkin Ruhtinaan mukaan tärkeä tehtävä luovan ajattelun mahdollistajina. 

– Luovuus on yhteinen juttu ja parhaat ideat syntyvät yhdessä tekemällä. Se meidän tulee esihenkilöinä myös tiimeillemme mahdollistaa. Tuloksia saavuttaaksemme on tarjottava myös resursseja – tilaa, tukea ja toistoa.

Yksi Luova Työelämä 2030 -hankkeen tavoitteista on näyttää organisaatioille, että luovuutta on mahdollista kehittää kuin mitä tahansa kyvykkyyttä. Samalla sitä voi ja kannattaa myös mitata.

– Kyselystä saadut tulokset ovat kiinnostava katsaus nykyhetkeen. Kerrankin luovuudesta meillä on myös lukuja katsottavana. Ehkä jonain päivänä pystymme Telialla laajemminkin seuraamaan luovaa suorituskykyämme kvartaalitasolla muiden liiketoiminnan avainlukujen rinnalla, Ruhtinas pohtii.

Telialle hanke ja yhteistyö Yellow Methodin kanssa toimivat tärkeänä keskustelun avauksena ja lähtölaukauksena luovuuden systemaattiseen kehittämiseen. Ruhtinas näkee luovuudessa paljon potentiaalia.

– Olemme jo tunnistaneet luovuuden yhdeksi Online, Marketing & Analytics -organisaation keskeiseksi kilpailueduksi ja sitä kautta eduksi koko Telialle.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Pauliina Valpas
Toimitusjohtaja, Yellow Method

pauliina@yellowmethod.co

Susanna Rahkamo
Tutkimusjohtaja, Yellow Method

susanna@yellowmethod.co

Sanna Laakkio

Toiminnanjohtaja, MARK Suomen Markkinointiliitto ry
sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi


Luova työelämä 2030 -hanke:

Hanketta johtaa MARK Suomen Markkinointiliitto ry, ja se on osa TYÖ2030-ohjelmaa. Kumppaneina hankkeessa ovat Marketing Finland, Teknologiateollisuus, Tivia, Henry, TEK, VTT ja Aalto. Asiantuntijana hankkeessa ja luovuusindeksin synnyttäjänä toimii Yellow Method ja viestintä- ja sisältökumppaneina toimivat Grundlage, MRKTNG, We Are Open, sekä MARK me -sisältöpalvelu.