Uusi digitaalinen työkalu auttaa yksilöitä ja organisaatioita kehittämään luovuuttaan

14.3.23

TYÖ2030-ohjelmaan kuuluva Luova työelämä 2030 -hanke huipentui Luovan työelämän työkalun lanseeraukseen. Sen tavoitteena on tuoda luovuus ja sen kehittäminen osaksi jokaisen suomalaisorganisaation arkea. 

Luovuus on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä työelämätaidoista ja luo edellytykset menestykselle ja merkityksellisyydelle. Eikä meillä suomalaisilla ole luovuudesta pulaa – osana Luova työelämä 2030 -hanketta toteutettujen tutkimusten mukaan suomalaisissa piilee valtava luova potentiaali. 

– Aina luovat kyvykkyytemme eivät kuitenkaan pääse loistamaan. Esteenä ovat niin yksilöiden kokema epävarmuus kuin organisaatioiden luovuutta tukevien toimintatapojen, rakenteiden ja resurssien puute, kertoo Luova työelämä 2030 -hankkeessa luovuuden tutkimusjohtajana toimiva Susanna Rahkamo Yellow Methodilta.

Ratkaisuksi luovan potentiaalin tunnistamiseen ja esillepääsyyn on nyt kehitetty uusi digitaalinen työkalu, joka yhdistää Luova työelämä 2030 -hankkeessa kertyneen tutkimustiedon ja parhaat käytännöt kaikille avoimeksi oppimispoluksi.

– Luovuus ei kasva ja kehity itsestään. Luovan työelämän työkalu auttaa yksilöitä ymmärtämään omaa luovuuttaan ja kuinka hyödyntää sitä paremmin omassa työssään, Yellow Methodin toimitusjohtaja Pauliina Valpas jatkaa.

Luovuus luo kilpailuetua

Hallitusohjelman alaiseen TYÖ-ohjelmaan kuuluvan, vuonna 2022 käynnistyneen Luova työelämä 2030 -hankkeen tavoitteena on ollut laajentaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä luovuudesta ja sen hyödyistä. Työn arjessa luova ongelmanratkaisu näkyy sujuvampana toimintana ja yhteistyönä, minkä lisäksi se synnyttää kaupallisia innovaatioita, työhyvinvointia ja merkityksellisyyden kokemuksia.

– Luovuuden hyödyt ovat kiistattomat. Siksi suomalaisorganisaatioissa tulisikin tukea luovuuden toteutumista – niin arjen kuin strategian tasolla. Nyt on oiva tilaisuus hyödyntää maksuton työkalu ja ottaa siten oma ja organisaation luova potentiaali käyttöön, iloitsee Luova työelämä 2030 -hanketta johtava Sanna Laakkio MARK Suomen Markkinointiliitosta.

Luovan työelämän työkalu on maksuttomasti käytössä 30.6. asti. Työkalun testit ja tehtävät auttavat yksilöitä ja yhteisöjä kehittämään toimintaansa ja syventämään ammatillista itsetuntemustaan luovuuden näkökulmasta. Työkalun käyttöönottoa tukee Luovan työelämän valmennus, joka sisältää virikkeitä luovuuden johtamiseen ja kehittämiseen.

Ota luovuuden kehittämisen työkalu käyttöön itsellesi tai yrityksellesi! Työkalun käyttö on maksutonta 30.6. asti – edun arvo 145 € / henkilö.

Tutustu tarkemmin Luova työelämä 2030 -hankkeeseen.