Tunnista luovuutesi mahdollisuudet ja menesty!

30.6.22

Luovuus luo kilpailukykyä yrityksille ja uusia ratkaisuja yhteiskunnalle. Ennen kaikkea se tuottaa yksilöille ja yhteisöille hyvinvointia ja merkityksellisyyttä. Tunnistamalla potentiaalimme ja häiriötekijämme pystymme hyödyntämään luovuutta kokonaisvaltaisesti.

Luovuus on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista. Tarvitsemme luovaa ongelmanratkaisua päivittäin, sillä sen avulla ratkomme haasteita, löydämme parempia tapoja toimia ja toteutamme itseämme.

Luovuus lähtee aina yksilöstä mutta vaatii myös yhteisön tukea. Parhaimmillaan luova ajatus jalostuukin ratkaisuksi, joka synnyttää innovaatioita, kasvua ja uudistumista sekä hyödyttää yksilön lisäksi myös yhteiskuntaa.

Yksilötason luovuutta ja kaikkia sen osa-alueita voidaan kehittää harjoittelulla. Kun tunnistamme omaan luovuuteemme vaikuttavat tekijät, osaamme luoda sille otolliset olosuhteet ja sanoittaa sen myös muille.


Mistä luovuus muodostuu?

Olemme Yellow Methodissa määritelleet yksilön luovuuden koostuvan viidestä elementistä, jotka näkyvät eri tavoin työssämme. Luovuuden perustana on identiteetti, mikä ohjaa toimintaamme. Luovan identiteetin myötä hakeudumme tilanteisiin, joissa pääsemme hyödyntämään luovuuttamme.

Uteliaisuus on avoimuutta uutta kohtaan. Utelias ihminen käsittelee tietoa avarakatseisesti ja arvottamatta ja etsii ratkaisuja yllättävistä paikoista – sieltä, mistä muut eivät osaa, uskalla tai hoksaa niitä etsiä. Uteliaisuuden rinnalle vaaditaan myös draivia – periksiantamattomuutta, tarmokkuutta ja energiaa.

Oivaltavuuden avulla pystymme hahmottamaan ja käsittelemään laajoja kokonaisuuksia.  Oivaltavuus tarkoittaa myös tiedon yhdistelemistä uudella tavalla sekä kykyä poimia informaatio- ja ideatulvasta olennainen.

Jotta luovuus muuttuu näkyväksi, tarvitsemme itsevarmuutta. Se on luottamusta omiin kykyihin ja ideoihin. Kokiessamme itsevarmuutta pystymme ottamaan vastaan palautetta ja kritiikkiä, joka lannistamisen sijaan auttaa meitä jalostamaan ideaamme eteenpäin. Uskallamme myös lausua ajatuksemme ja ratkaisuehdotuksemme ääneen ujostelematta.


Tunnista oma luovuutesi

MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n johtamaa Luova työelämä 2030 -hankkeen osana toteutetulla Luovuusindeksi-kyselyllä kartoitamme suomalaisten luovuutta, sen potentiaalia ja häiriötekijöitä. Vastauksia on kertynyt kolmessa kuukaudessa reilusti yli kaksi tuhatta.

Tähänastisten tulosten perusteella merkittävin luovuutta häiritsevä tekijä on itsevarmuuden puute. Oivaltavuus eli kyky löytää vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja sen sijaan on selkeä voimavara vastaajien keskuudessa.

Ensisijaisesti kysely auttaa vastaajia tunnistamaan tapoja ja tilanteita, joissa luovuutta käytetään ja tarvitaan. Kykyjään vielä etsiville se antaa vinkkejä otollisten olosuhteiden vahvistamiseen ja luovuutensa löytäneille mahdollisuuden kehittää taitoja entisestään.

Vastaa kyselyyn osoitteessa www.luovuusindeksi.fi ja tutustu omaan luovuuteesi!


Pauliina Valpas


Teksti julkaistu MPS LifeWorksin sivuilla.