Onko itsevarmuuden puute suurin riski kilpailukyvylle? Yellow Method selvittää suomalaisyritysten luovaa suorituskykyä

19.5.22

Luovuuden tutkimus- ja kehitystalo Yellow Method tutkii yksilöiden luovaa suorituskykyä. Käynnissä oleva kansallinen kyselytutkimus on osa Luova työelämä 2030 -hanketta.

World Economic Forum nosti luovuuden tulevaisuuden tärkeimmäksi työelämätaidoksi vuonna 2020 julkaistussa raportissaan. Myös luovuuden tutkimukseen ja kehittämiseen keskittynyt Yellow Method perustaa toimintansa ajatukselle, että täysimittaisesti hyödynnettynä luovuuden mahdollisuudet ovat organisaatioille loputtomat.

– Tarvitsemme luovaa ongelmanratkaisua ja uusia innovaatioita varmistaaksemme organisaatioiden kilpailukyvyn ja kasvun sekä taklataksemme globaaleja haasteita aina digitalisaatiosta ilmastonmuutokseen. Kaikki lähtee ymmärryksestä: organisaatioissa tulee tunnistaa, mistä luovuus rakentuu ja miten sitä voidaan tukea, kehittää ja hyödyntää, kertoo Yellow Methodin tutkimusjohtaja Susanna Rahkamo

Muun muassa Kotipizzan, Cernin ja Creative Business Finlandin kanssa yhteistyötä tehnyt Yellow Method toimii keväällä käynnistyneessä Luova työelämä 2030 -hankkeessa luovuuden asiantuntijana. Osana hanketta Yellow Method on toteuttanut kyselytutkimuksen, joka keskittyy yksilön luovuuden tunnistamiseen ja sitä tukevien voimavarojen lisäämiseen. Hanketta johtaa MARK Suomen Markkinointiliitto ry ja se on osa TYÖ2030-ohjelmaa. Kumppaneina hankkeessa ovat Marketing Finland, Teknologiateollisuus, Tivia, Henry, TEK, VTT ja Aalto Yliopisto.

 – Luovuus lähtee aina yksilöstä, mutta vaatii myös yhteisön tukea. Parhaimmillaan luova ajatus jalostuu lopulta innovaatioksi, jota organisaatio voi hyödyntää. Siksi keskitymme hankkeen ensimmäisessä vaiheessa juuri yksilön luovuuteen sekä siihen liittyvien toiminta- ja ajattelumallien tarkasteluun, kertoo Yellow Methodin toimitusjohtaja Pauliina Valpas.

Itsevarmuuden puute on luovuuden suurin este
 

Kyselyssä arvioidaan vastaajan luovaa suorituskykyä, sen potentiaalia ja häiriötekijöitä. Jokainen kyselyyn vastannut saa itselleen raportin, joka tarjoaa paitsi tietoa yksilöllisestä luovuudesta myös käytännönläheisiä vinkkejä sen vahvistamiseen. Vastauksia on kertynyt kuukaudessa yli tuhat.

– Tähänastisten tulosten perusteella voimme todeta, että merkittävin luovuutta häiritsevä tekijä on itsevarmuuden puute. Toisaalta oivaltavuus – eli kyky löytää vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja – on vastaajien selkeä voimavara, Rahkamo paljastaa.

Kyselytulosten pohjalta Yellow Method auttaa organisaatioita tunnistamaan luovuutensa ja kehittämään sitä tukevia toiminta- ja johtamismalleja.

– Ennen kaikkea haluamme hankkeen avulla herättää keskustelua luovuuden mahdollisuuksista. Toistettuna kysely mahdollistaa reflektoinnin ja vertailun: löytääkö luovuus ansaitsemansa paikan suomalaisessa työelämässä vuoteen 2030 mennessä, yrityksen perustajakolmikkoon kuuluva Steve Brown pohtii.

 

Tutkimuksen tulokset julkistetaan syksyllä 2022. Kaikille avoin kysely löytyy osoitteesta www.luovuusindeksi.fi.

Tiedote julkaisu MarkkinointiUutisten verkkosivuilla.