"Luovuus on kekseliäisyyttä, ajatusleikkejä ja unelmointia!"

2.5.23

Luova Työelämä 2030 -hankkeeseen osallistunut Duunitori on valjastanut organisaatiorakenteen supervoimakseen. Duunitorin markkinointijohtaja Mikko Martikaiselle luovuus on ennen kaikkea keino tuoda ihmiset ja ajatukset yhteen.

Duunitori on yksi kuudestatoista suomalaisorganisaatiosta, jotka lähtivät vuonna 2022 mukaan luovuusajattelua kartoittavaan ja kehittävään Luova työelämä 2030 -hankkeeseen. Mikä sai rekrytoinnin edelläkävijän lähtemään mukaan TYÖ2030-ohjelman alaiseen yhteistyöhön?

– Luovuus on keino tuoda yhteen ihmiset ja ajatukset, laajentaa näkökulmia ja luoda yhdessä uusia kekseliäitä ratkaisuja. Se on vahva voimavara motivaation, luottamuksen ja muutoksen johtamisessa – siksi halusimme kehittää luovuuden ymmärrystä ja erityisesti mitattavuutta osana Luova työelämä 2030 -hanketta, kertoo Duunitorin markkinointijohtaja Mikko Martikainen.

Luovuus on merkityksellinen kyvykkyys paitsi Duunitorille myös Martikaiselle itselleen. Hän käyttääkin luovuuden synonyyminä sanoja kuten kekseliäisyys, neuvokkuus, ajatusleikki, toisinajattelu ja unelmointi.

Henkilökohtaisesti luovuus on minulle sisäsyntyistä ihmisenä olemista: ajattelua ja tekemistä. Sillä on siis hyvin humaani itseisarvo. Luovuus mahdollistaa minulle luontaisen positiivisen maailmankuvan toteuttamisen, mahdollisuuksien tunnistamisen ja ratkaisevien oivallusten synnyttämisen.


Organisoitumisella lisätilaa luovuudelle

Duunitorilla on tunnistettu viisi strategista kyvykkyyttä, joita kehitetään ja viedään eteenpäin yhdessä. Luovuus on läsnä näissä kaikissa. 

– Meille tärkeitä asioita ovat muun muassa itsetuntemus, ketteryys, osaamisen yhdistäminen ja verkostomainen toiminta. Nämä kaikki liittyvät myös luovuuteen ja sen hyödyntämiseen, kertoo aiemmin luovalla alalla työskennellyt Martikainen.

Suomalaisorganisaatioiden luovuutta kartoittaneen tutkimuksen mukaan organisoituminen on monen yrityksen kompastuskivi, mitä tulee luovan toiminnan ja ajattelun hyödyntämiseen. Duunitorilla käytössä on kuitenkin organisoitumisen solumalli, joka edesauttaa erilaisten osaajien ja toimintojen yhteistyötä.

– Muodostamme soluja, joista jokaisella työntekijällä on oma tehtävänsä. Ne ovat organisoituneet asiakkuuden tai projektin ympärille ja asettavat omat tavoitteensa, vastuunsa ja mittarinsa. Solujen sisällä pyritään sujuvaan yhteistyöhön, psykologiseen turvallisuuteen sekä nopeaan päätöksentekoon. 

Martikaisen kokemuksen mukaan solurakenne tuottaa monipuolisen katsantokannan sekä mahdollistaa verkostomaisen tekemisen ja ketteryyden. Hierarkioita tai pitkiä hyväksytysprosesseja ei talossa juuri ole. Martikaisen mukaan menneissä rekrytoinneissa näkyy, että Duunitorille hakeutuu itse- ja yhteisöohjautuvia ihmisiä.

– Asiantuntijoilla on halu toimia ja tehdä päätöksiä itse. Sille on myös annettava tilaa. Tunnistamme ja tunnustamme, että olemme organisaationa ja ihmisinä keskeneräisiä – aina on kehittämisen ja kehittymisen varaa. Tässä luovalla ajattelulla ja ongelmanratkaisulla on merkittävä rooli, Martikainen tiivistää. 

Toimiva yhteistyö on luovuuden elinehto

Luovuus voi teemana ja taitona olla vaikeasti määriteltävä. Luova työelämä 2030 -hanke auttoi Duunitoria kuitenkin löytämään yhteisen kielen luovuudelle sekä auttanut tunnistamaan kasvunpaikat. 

– Tutkimus näytti meille, mitkä kaikki asiat luovuuteemme liittyvät ja missä piilevät luovuutemme häiriötekijät ja potentiaalit. Oli havainnollistavaa nähdä, miten yksittäisetkin haasteet vievät terän kehitykseltä ja kasvulta.

Yellow Methodin asiantuntijat kävivät tulokset tuoreeltaan läpi duunitorilaisten kanssa. Varsinaisia yllätyksiä tutkimus ei tuonut.

– Aiemmin toteutettu Great Place to Work -kysely ja tuore Yellow Methodin tutkimus kertovat samaa tarinaa. Voimme olla tuloksista ylpeitä.

Muutamassa vuodessa Duunitori on kasvanut 50 työntekijästä lähes sataan. Martikainen tunnistaa, että vahvan kasvun keskellä luovuus sekä sitä huomioivan ja hyödyntävän yhteistyön kehittäminen vaatii lisää aikaa ja resursseja.

– Työpäiviä kannattaa myös muistaa leppoistaa ja suunnitella niihin otollista aikaa toisten kohtaamiselle ja ajatusten vaihdolle. Sen toteutumiseksi meiltä kaikilta vaaditaan yhteistyön priorisointia, itsensäjohtamisen taitoja sekä ajankäytön suunnittelua. Tästä on hyvä jatkaa!

Tutustu duunitorilaisiin täällä.