Luovuus luo kilpailukykyä ja hyvinvointia – viisi vinkkiä luovuuden johtamiseen

24.5.22

Luovuus on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä työelämätaidoista, joka on yhteydessä sekä organisaatioiden että sen ihmisten menestykseen. Siksi luovuuden kehittäminen ja johtaminen kannattaa aloittaa suomalaisyrityksissä viimeistään nyt.

Luovuutta voi hyödyntää vasta kun ymmärtää, mitä luovuus oikeastaan on. Luovuus on ennen kaikkea ongelmanratkaisua – uusien ja hyödyllisten ratkaisujen oivaltamista ja toteuttamista.

World Economic Forumin mukaan luovuus ja ongelmanratkaisukyky ovat tärkeimpiä tulevaisuuden työelämätaitoja maailmassa, jossa meidän tulee vastata yhä suurempiin haasteisiin aina teknologisista muutoksista ilmastokriisiin. Se, ettei suomalaisyrityksissä panosteta luovuuteen, on huolestuttavaa. Luovuus nimittäin ei ole vain luovien alojen yksinoikeus vaan taito, jota tulisi vahvistaa toimialasta riippumatta. Luovan alan toimijat ovat kuitenkin edelläkävijöinä tärkeässä asemassa, sillä ne voivat tukea muita aloja näkemään luovuuden mahdollisuudet.

Selvitimme luovuuden merkitystä ja ymmärrystä suomalaisyrityksissä yhdessä Business Finlandin kanssa. Kyselytutkimus paljasti, että luovuus tunnistetaan monissa organisaatioissa tärkeäksi. Sen kokonaisvaltaisia mahdollisuuksia ei kuitenkaan täysin ymmärretä eikä siten osata täysimääräisesti hyödyntää. Kartoitukseen osallistui 12 yritystä, joissa luovuuden rooli vaihteli toimialasta ja yrityksen muutostarpeista riippuen.

Insinöörikansan vitsaus

Me suomalaiset rakastamme prosesseja, loogisuutta ja rationaalisuutta. Valitettavasti juuri nämä ominaisuudet ovat ulkoistettavissa tekoälylle, kun taas ainutlaatuiselle, inhimilliselle ajattelulle olisi tarvetta. Ihminen on luonnostaan luova ongelmanratkaisija. Pystymme yhdistelemään tietoa ennennäkemättömällä tavalla ja siten ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia. Meissä jokaisessa piilee valtava luova potentiaali, joka on saattanut unohtua prosessien alle.

Luovuus on aivan kuin mikä tahansa muu taito tai kyvykkyys. Sitä voi kehittää. Sen valjastamiseen tarvitaan näkemystä ja tietoa sekä erityisesti halua ja intoa oppia. Yrityksissä luovuutta tulisikin vahvistaa niin yksilön, yhteisön kuin organisaationkin tasolla. Tällä hetkellä yritysten luovuuteen tekemät maltilliset investoinnit kohdistuvat kuitenkin pääasiassa uusien palveluiden kehittämiseen eivätkä henkilöstön luovien kyvykkyyksien kasvattamiseen.


Laita luovuutesi tuottamaan

Kyselytutkimuksemme mukaan monissa suomalaisyrityksissä luovuus on tunnistettu ja tunnustettu tärkeäksi – jopa kirjattu strategiaan – mutta vain harvassa sitä systemaattisesti johdetaan, mitataan ja kehitetään. Yrityksissä tulisikin paremmin ymmärtää luovuuden kiistaton merkitys liiketoiminnalle ja menestykselle: luovuus luo kannattavaa ja kestävää kasvua, auttaa uudistamaan toimintatapoja ja synnyttää hyvinvointia työssä.

Luovaa huippuosaamista ja suorituskykyä on johdettava johdonmukaisesti. Ohessa on viisi vinkkiä, joilla voit herätellä ja hyödyntää luovuutta omassa organisaatiossasi.

  1. Tarkastele organisaatiosi luovuuden nykytilannetta: kuinka luovia olemme yhdessä ja erikseen, miten tuemme toistemme luovuutta?
  2. Sanoita luovuus, sen merkitys ja tarkoitus. Tunnusta luovuus organisaation yhteiseksi kehityskohdaksi ja strategiseksi kasvutekijäksi.
  3. Rakenna kulttuuria, joka tukee luovaa ajattelua. Muodosta tiimejä, joissa syntyy keskustelua, törmäytetään näkökulmia ja kehitetään uusia ideoita. Tarjoa tiimeille selkeä suunta ja riittävä autonomia.
  4. Anna luovuudelle raamit, jotta luova energia suuntautuu organisaation kannalta olennaisiin tavoitteisiin.
  5. Mittaa luovuuden kehittymistä. Usein sanotaan, että sitä saat mitä mittaat. Siksi myös liiketoiminnan ja henkilöstön luovuutta ja uudistumiskykyä on pystyttävä seuraamaan ja arvioimaan.Pauliina Valpas


Teksti julkaistu MRKTNG:n sivuilla.