Luovuudella uusi suunta uralle

18.8.22

Luova työelämä ei merkitse vain uusia toimintatapoja. Se tarkoittaa myös uusia työmahdollisuuksia niille, jotka uskaltavat muotoilla urasta omanlaisensa.

Perinteinen työura ja sen suunnittelu perustuvat rationaalisuuteen – osaamisen vakiinnuttamiseen ja valmiiksi tallatun tien kulkemiseen. Tämä näkyy tahtomattamme myös puheessamme: niin työura kuin career path viittaavat ennalta määriteltyyn ja merkittyyn kulkureittiin.

Urasuunnittelun rinnalle kehittynyt uramuotoilu on uusi, luova tapa ajatella työtä ja työelämää sekä hyödyntää luovaa ongelmanratkaisua uraa koskevien valintojen tekemisessä. Uramuotoilu vastaa paremmin myös työelämän yleistyvään pirstaleisuuteen: nykypäivänä on lähes mahdotonta tehdä kymmenen vuoden urasuunnitelmia – emmehän edes tiedä, minkälaisessa maailmassa silloin elämme.

Keskustelimme uramuotoilusta ja sen yhteydestä työn mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen Aalto-yliopiston erityisasiantuntija Kirsi LaPointen kanssa Työ2030-hankkeen johtajuusverkostotapaamisessa. Vastaanotto oli innostunutta ja ajatukset uudenlaisesta ura-ajattelusta saivat vastakaikua. Uramuotoilu palveleekin sekä työntekijöitä että työnantajia. Osaamista ja arvoja vastaava työ on tekijöilleen mielekästä ja siksi sitoutumisen arvoista.

Luo oma tarinasi

LaPointen mukaan tarinallisuus toteutuu työelämässä totuttuina toimintamalleina – kuinka työstä toiseen on totuttu etenemään. Luovuus auttaa haastamaan nämä vakiintuneet käytännöt ja valmiit vastaukset ja siten muotoilemaan urasta oman näköisen.

Tarinallisuutta voi hyödyntää myös työkaluna tähänastisen uran auki kirjoittamiseen: minkälaisia vaiheita matkallesi on mahtunut, mitä olet oppinut? Tunnistamalla omat vahvuutesi löydät luontevammin uusia ympäristöjä ja yhteisöjä, joissa hyödyntää niitä.

Työuraan liittyvät päätökset tehdään usein päällä, mutta LaPointen mukaan siihen tarvitaan myös sydäntä. Täydellisten ratkaisujen sijaan uramuotoilulla pyritään hakemaan oikeaa suuntaa – omiin vahvuuksiin, arvoihin ja elämäntilanteeseen parhaiten sopivaa vaihtoehtoa. Tässä apuna on itsetuntemus, joka parhaimmillaan auttaa löytämään kasvualustan kukoistukselle ja mahdollistaa menestymisen myös muutostilanteissa. Luovat menetelmät laajentavat näitä näkymiä ja avaavat silmämme uusille uramahdollisuuksille.

Itsetuntemuksen ja intuition lisäksi uramuotoiluun kuuluu olennaisesti myös kokeilukulttuuri. Voisitko tuunata työtäsi tai testata urahaavettasi ennen merkittävän muutoksen tekemistä?

Luovuudella parempi työelämä

Vastuu työurien sisällöstä on sysätty yhä vahvemmin yksilölle, jonka tehtävänä on valita työmahdollisuuksien väliltä ja vaihtaa tehtävästä toiseen kehitysnäkymien perässä. Uuden ajan ura-ajattelu vaatii joustavuutta kuitenkin myös yrityksiltä.

Organisaatioissa luovan työelämän tarpeet on huomioitava niin johtamisessa kuin rakenteissa. Johtamisen ja esihenkilötyön tulisi perustua henkilöstön vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen, uusien kokeilujen mahdollistamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Joskus on syytä myös pysähtyä ja miettiä yhdessä, miten mahdollistaa niin yksilöiden kuin koko organisaation kehittyminen.

Työn mielekkyys ja merkityksellisyys ovat suoraan yhteydessä motivaatioon. Ottamalla luovuus osaksi kaikkea toimintaa ja vuorovaikutusta parannetaan ihmisten sitoutumista ja työhyvinvointia. Kyse ei ole vain nykyisestä henkilöstöstä vaan myös rekrytointivaltista. Työnantajien tulisikin ymmärtää yksilöiden muutoskyky ja -halu sekä mahdollistaa uramuotoilu oman organisaation sisällä. Parhaimmillaan jokaisella työntekijällä on tarkoitus, joka nivoutuu organisaation strategiaan.


Pauliina Valpas


Teksti julkaistu
MPS LifeWorksin sivuilla